Polskie Centrum Akredytacji Logo - powrót na stronę główną serwisu

Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN Serwis w języku angielskim - wersja/version BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy PCA i GIJHARS, w sprawie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi.
15 grudnia 2017 r. Lucyna Olborska - Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji i Włodzimierz Lewandowski - Prezes Głównego Urzędu Miar podpisali porozumienie o współpracy.
6 marca 2017 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz, podpisali porozumienie o współpracy.
9 listopada 2016 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, podpisali porozumienie w sprawie wykonywania zadań określonych przepisami ustawy z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
31 maja 2016 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z Ministrem Cyfryzacji
Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Właścicielem programu oceny zgodności „System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP”.
Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, zawarte 9 listopada 2015 r.
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi w transporcie kolejowym zostało podpisane w Warszawie, 13 lutego 2015 r., przez Marię Wasiak - Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ignacego Górę - Wiceprezesa
Podpisanie Porozumienia Ministra Gospodarki z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność.
Podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie oceny i nadzoru nad podmiotami akredytowanymi dla celów autoryzacji i notyfikacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie.
Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi laboratoriami urzędowymi, zawarte w dniu 3 lipca 2012 r. pomiędzy: Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Lekarzem Weterynarii i Polskim Centrum Akredytacji.
Podczas XXIII Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych, które odbyło się w Warszawie, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Eugeniusz W. Roguski i Prezes Klubu POLLAB, Krystyna Krzyśko popisali porozumienie...
1  2