Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Cel porozumień

Wielostronne porozumienia (EA MLA/ IAF MLA/ ILAC MRA) – ułatwienie dla swobodnego przepływu towarów i usług

Celem porozumień jest swobodny przepływ wyników akredytowanych certyfikacji/ weryfikacji/ badań/ inspekcji/ wzorcowań w Europie i na świecie. Porozumienia te opierają się na procesie wzajemnych ocen, które mają na celu zapewnienie, iż wszyscy jego sygnatariusze prowadzą systemy akredytacji w sposób równoważny i kompetentny oraz zgodny z międzynarodowymi normami i wytycznymi.

W związku z powyższym zakłada się, że jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące – sygnatariuszy wielostronnych porozumień – w ramach prowadzenia działań objętych zakresem akredytacji, również spełniają wymagania odpowiednich norm, a wydawane przez nie certyfikaty i sprawozdania są jednakowo wiarygodne.  

Wielostronne porozumienia umożliwiają swobodny przepływ towarów w Europie i na świecie, a także eliminują konieczność badania lub certyfikowania produktów i usług w każdym kraju, w którym są one sprzedawane czy świadczone. Porozumienie EA MLA ułatwia dostęp do rynków w UE, natomiast ILAC MRA i IAF MLA - dostęp do rynków na całym świecie.

 

Wykazy sygnatariuszy wielostronnych porozumień znajdują się na stronach:

EA MLAwww.european-accreditation.org

IAF MLAwww.iaf.nu

ILAC MRAwww.ilac.org

Aktualizacja: 23.07.2020 09:50