Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Zakres porozumień

Wielostronne porozumienia podpisane przez PCA

Zakres wielostronnego porozumienia EA MLA (EA Multilateral Agreement): 

 • badania - EN ISO/IEC 17025 (w tym badania medyczne - EN ISO 15189)
 • wzorcowania - EN ISO/IEC 17025
 • certyfikacja wyrobów - EN ISO/IEC 17065
 • certyfikacja systemów zarządzania - EN ISO/IEC 17021
 • certyfikacja osób - EN ISO/IEC 17024
 • inspekcja - EN ISO/IEC 17020
 • weryfikatorzy GHG - EN ISO 14065
 • organizatorzy badań biegłości (PT) - ISO/IEC 17043

Zakres wielostronnego porozumienia IAF MLA (IAF Multilateral Recognition Arrangement): 

 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania jakością
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania środowiskowego
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania energią
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania w obszarze wyrobów medycznych
 • jednostki certyfikujące systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • weryfikatorzy GHG
 • jednostki certyfikujące wyroby
 • jednostki certyfikujące osoby
 • ​GLOBALG.A.P.

Zakres wielostronnego porozumienia ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement): 

 • laboratoria badawcze
 • laboratoria wzorcujące
 • jednostki inspekcyjne
 • organizatorzy badań biegłości
Aktualizacja: 24.07.2020 12:22