Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Benefity z pracy u nas

Unikalne w skali kraju zadania i wiedza specjalistyczna

PCA to jedyne miejsce gdzie nauczysz się procesu akredytacji, przechodząc ścieżkę kariery do auditora wiodącego.

Praca w międzynarodowym środowisku

PCA, jako członek organizacji międzynarodowych (EA, IAF, ILAC oraz FALB) angażuje się w prace działających przy nich komitetów i grup roboczych.
Nasi pracownicy są członkami grup roboczych i komitetów tworzących wymagania dla europejskiego systemu akredytacji i  oceny zgodności ale także członkami zarządzającymi.
Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy PCA biorą także udział w ewaluacjach zagranicznych jednostek akredytujących w ramach wielostronnych porozumień o wzajemnym uznawaniu. Jest to jedno ze zobowiązań stawianych sygnatariuszom tych porozumień.

Szkolenia

Szkolimy siebie i innych. Warsztaty i szkolenia są najskuteczniejszym narzędziem podwyższania i uzupełniania kompetencji naszych auditorów, ekspertów, pracowników oraz personelu współpracującego z PCA.
Inwestujemy w potencjał naszych pracowników i dajemy im możliwość realizacji programów kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, w tym poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych,  nauki języka angielskiego i dofinansowanie do nauki na studiach.

Wynagrodzenie i system premiowania

Nasz system wynagrodzeń jest adekwatny do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań. Całkowity pakiet wynagrodzenia składa się z: płacy zasadniczej, premii, oraz dodatków wynikających z wewnętrznych regulacji PCA dostosowanych do stanowiska w strukturze. Pracownicy mają również możliwość otrzymania trzynastego wynagrodzenia oraz dodatkowej nagrody uzależnionej od wyniku finansowego PCA.

Przyjazne i bezpieczne miejsce pracy

Godziny pracy pomiędzy godziną 7 a 17. Parking dla pracowników Kuchnia, w której napijesz się dobrej kawy.
W ramach funduszu socjalnego zapewniamy dofinasowanie do wypoczynku, bony zakupowe.
Pracownicy na preferencyjnych warunkach mogą skorzystać z pakietu opieki medycznej i ubezpieczenia na życie, czy kart sportowych.

Aktualizacja: 18.05.2022 15:09