Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Ministrem Gospodarki 19-01-2015

19 stycznia 2015 r., zostało podpisane Porozumienie Ministra Gospodarki z Polskim Centrum Akredytacji w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania akredytacji do celów autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność. Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w obszarze akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność w zakresie przepisów wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego, która obejmuje w szczególności wymianę informacji dotyczących podmiotów akredytowanych lub ubiegających się o akredytację do celów notyfikacji, współdziałania przy autoryzacji i notyfikacji jednostek oceniających zgodność, wymianę doświadczeń i wiedzy specjalistycznej poprzez konsultacje i dostęp do dokumentów i projektów dokumentów oraz udział w szkoleniach. Przepisy wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego objęte Porozumieniem Ministra Gospodarki z Polskim Centrum Akredytacji (wykaz 18 dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady WE) stanowią załącznik do Porozumienia.

Powrót