Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 19-05-2016

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Lucyna Olborska podpisała porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Właścicielem programu oceny zgodności "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP".

Jednostki oceniające zgodność, ubiegające się o upoważnienie Właściciela programu oceny zgodności do prowadzenia ocen w ramach programu oceny zgodności: "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP" zobowiązane są do uzyskania akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 w zakresie "Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP".

Strony porozumienia zobowiązały się m.in. do wymiany informacji, w tym: Właściciel programu zobowiązany jest do informowania PCA o projektowanych zmianach w "Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP", dokumentach związanych i komunikatach adresowanych do upoważnionych jednostek oceniających zgodność, a także wydanych i/lub cofniętych upoważnieniach do prowadzenia ocen w ramach "Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP" dla akredytowanych jednostek oceniających zgodność. PCA z kolei zobowiązane jest do informowania Właściciela programu o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu akredytacji jednostce oceniającej zgodność w odniesieniu do ww. programu oraz o zmianach w ogólnych wymaganiach akredytacyjnych dotyczących jednostek oceniających zgodność w tym zakresie.

Ponadto, Właściciel programu zobowiązał się do zawierania w programie "System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP" wymagań, które nie są w sprzeczności lub nie wykluczają wymagań określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz nie stawiają sprzecznych lub wykluczających wymagań dla PCA w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17011, Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 czy dokumentów EA, IAF, ILAC. Zobowiązania PCA wynikające z porozumienia dotyczą m.in. prowadzenia ocen jednostek oceniających zgodność akredytowanych lub wnioskujących o akredytację do celów uzyskania upoważnienia do działania w obszarze "Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP", a także zawieszenia akredytacji w zakresie "Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP" jednostce oceniającej zgodność, której właściciel programu oceny zgodności cofnął upoważnienie. 

 

  • porozumienie_upippm_pca.pdf porozumienie_upippm_pca.pdf
    Skan porozumienia
    Porozumienie o współpracy pomiędzy PCA a Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Powrót