Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy PCA i TDT 22-03-2017

6 marca 2017 roku dyrektor PCA Lucyna Olborska i dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz, podpisali porozumienie o współpracy w obszarze działalności objętej przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) w zakresie dotyczącym stosowania akredytacji do wyznaczania jednostek właściwych do przeprowadzania badań homologacyjnych, badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych oraz kontroli zgodności, zwanych jednostkami uprawnionymi.

Zgodnie z porozumieniem, PCA i TDT zobowiązują się do współpracy w ww. zakresie, w szczególności poprzez:

  • wymianę danych, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem systemów oceny zgodności i nadzoru rynku;
  • wymianę informacji na temat wyników ocen i kontroli akredytowanych podmiotów ubiegających się lub posiadających upoważnienie do działalności w obszarze zadań związanych z homologacją;
  • współdziałanie przy opracowywaniu programów akredytacji lub wytycznych stosowania norm akredytacyjnych;
  • udział swoich pracowników w szkoleniach i innych działaniach na rzecz rozwoju zawodowego, dotyczących zagadnień akredytacji i obszaru badań homologacyjnych.
Powrót