Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Wielostronne porozumienia

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych:

IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement)
w zakresie akredytacji:

 • jednostek certyfikujących systemy zarządzania jakością, systemy zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemy zarządzania energią, systemy zarządzania w obszarze wyrobów medycznych
 • jednostek certyfikujących wyroby
 • jednostek certyfikujących osoby
 • weryfikatorów GHG
 • GLOBALG.A.P.

ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement)  w zakresie akredytacji:

 • laboratoriów badawczych
 • laboratoriów medycznych
 • laboratoriów wzorcujących
 • jednostek inspekcyjnych
 • organizatorów badań biegłości
 • producentów materiałów odniesienia

EA MLA (European co-operation for Accreditation Multilateral  Agreement) w zakresie akredytacji:

 • laboratoriów badawczych
 • laboratoriów wzorcujących
 • jednostek certyfikujących systemy zarządzania
 • jednostek certyfikujących wyroby
 • jednostek certyfikujących osoby
 • jednostek inspekcyjnych
 • weryfikatorów GHG
 • organizatorów badań biegłości
 • producentów materiałów odniesienia

Więcej informacji na temat działania tych organizacji można znaleźć na stronach:

IAF - www.iaf.nu
ILAC - www.ilac.org
EA - www.european-accreditation.org

Aktualizacja: 15.06.2022 12:19