Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

ILAC

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

ILAC jest międzynarodową organizacją, zrzeszającą jednostki akredytujące na świecie, które prowadzą akredytację jednostek oceniających zgodność, w zakresie: laboratoriów badawczych, laboratoriów wzorcujących, laboratoriów medycznych, jednostek inspekcyjnych oraz organizatorów badań biegłości.

Celem ILAC jest rozwój praktyk i procedur akredytacyjnych w zakresie laboratoriów i jednostek inspekcyjnych, promocja akredytacji jako narzędzia ułatwiającego handel, wspieranie rozwijających się systemów akredytacji, a także uznawanie wyników badań i świadectw z inspekcji na całym świecie. Jest to możliwe dzięki utworzeniu porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement), opartego na równoważności programów akredytacji prowadzonych przez zrzeszone w ILAC jednostki akredytujące, weryfikowanego w ramach wzajemnej oceny tych jednostek.

ILAC MRA wspiera międzynarodowe uznawanie wyników badań, świadectw wzorcowania oraz świadectw z inspekcji. Podobnie jak w przypadku porozumień IAF i EA, wspiera także eliminację technicznych barier w handlu. Jednym z zadań, które stawia sobie ILAC jest pomoc jednostkom akredytującym z krajów, będących w trakcie opracowywania własnych systemów akredytacji laboratoriów i/lub systemów akredytacji jednostek inspekcyjnych. ILAC współpracuje z regionalnymi organizacjami zrzeszającymi jednostki akredytujące, takimi jak EA w Europie oraz na szczeblu międzynarodowym - z IAF.

Więcej informacji nt. ILAC na stronie: www.ilac.org

Aktualizacja: 23.07.2020 09:55