Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie pomiędzy PCA i GIJHARS 27-11-2019

Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji Lucyna Olborska i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Andrzej Romaniuk podpisali 27 listopada 2019 r. zaktualizowane Porozumienie o współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi w obszarze rolnictwa ekologicznego oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, które zastąpiło Porozumienie, zawarte 16 października 2015 r.

Porozumienie zachowuje poprzednie zapisy określające zasady  współpracy w zakresie nadzoru nad akredytowanymi jednostkami certyfikującymi, a także warunki wymiany informacji dotyczących prowadzenia ocen/kontroli w tych jednostkach. Przewiduje również spotkania koordynacyjne obu Stron, wspólne działania doskonalące dla inspektorów JHARS i auditorów PCA oraz możliwość udziału przedstawiciela Głównego Inspektora JHARS w działającym przy PCA Komitecie Technicznym Specjalistycznym.

Zmiana Porozumienia podyktowana była aktualizacją przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, jak również koniecznością uregulowania kwestii wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Powrót