Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Porozumienia

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Ministrem Cyfryzacji - 31.05.2016 r. 03-06-2016

31 maja 2016 r. Polskie Centrum Akredytacji podpisało porozumienie o współpracy z Ministrem Cyfryzacji. Przedmiotem Porozumienia jest współpraca w obszarze: 

 1. wykorzystania akredytacji do celów notyfikacji jednostek oceniających zgodność w zakresie: 
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. Urz. UE L. Nr 96, str. 79); 
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (Dz. Urz. UE L. Nr 153, str. 62);
 2. wykorzystania akredytacji do oceny jednostek: 
  • oceniających zgodność produktów IT z CC;
  • przeprowadzających badania i analizy dotyczące dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (PEM).
Powrót