Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Linki

PCA załącza "linki", które mogą ułatwić laboratoriom realizację wymagań podanych w dokumencie DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.

EPTIS - www.eptis.bam.de - jest to baza danych o programach badań biegłości zgłaszanych przez organizatorów. Baza EPTIS zawiera listy bardzo wielu programów badań biegłości (PT schemes) działających w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz w Australii. Celem EPTIS jest pomoc w znalezieniu odpowiednich dla laboratorium programów badań biegłości (PTS). Baza skupia się przede wszystkim na obszarze badań. Metrologiczne i kliniczne programy badań biegłości nie są włączane w sposób systematyczny.
EPTIS jest niekomercyjną, wspólną publikacją wielu międzynarodowych organizacji w Europie i obu Amerykach, otwartą dla dalszych międzynarodowych uczestników, a jego praca jest wspierana przez różne zainteresowane strony: EA, EURACHEM, EUROLAB, IAAC, ILAC, IRMM.

Linki do konkretnych organizatorów programów badań biegłości są zamieszczane wówczas, gdy organizator posiada akredytację PCA lub innej jednostki akredytującej - sygnatariusza EA MLA czy ILAC MRA.


FAPAS - www.fapas.com


FEPTU (Public Health England) - www.hpa.org.uk


IELAB - www.ielab.es


LGC Standards Sp. z o.o. - www.lgcstandards.com


ERA (Environmental Resource Associates) oraz Tusnovics Instruments Sp. z o.o. - wyłączny przedstawiciel firmy ERA w Polsce - www.eraqc.com oraz  www.wzorce.tusnovics.pl


B.I.P.E.A. Proficiency Testing Provider  - akredytowany przez COFRAC organizator badań biegłości - www.bipea.org


Drrr (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH) - www.drrr.de/en/ , LabNet – dystrybutor w Polsce www.labnet.com.pl


TestQual - www.testqual.com/profiency_tests/ , LabNet – dystrybutor w Polsce www.labnet.com.pl


DLA – Proficiency Tests GmbHwww.dla-lvu.de , LabNet – dystrybutor w Polsce www.labnet.pl


PTS Bulgaria Ltd. – www.ptsbg.eu/en/services/pt-provider


Swedish Metrology and Quality ABwww.smquality.se


Test Veritaswww.testveritas.com, LabNet – dystrybutor w Polsce www.labnet.com.pl


Swiss Institute For Interlaboratory Proficiency - www.swissproficiency.com/en/proficiency-tests , LabNet – dystrybutor w Polsce  www.labnet.com.pl


 

Aktualizacja: 16.06.2023 13:04