Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Cennik

W celu ujednolicenia zasad kalkulacji opłat został opracowany cennik opłat za czynności związane z akredytacją. Cennik określa wysokość opłat wnoszonych na rzecz PCA za czynności związane z akredytacją przez organizacje wnioskujące o akredytację oraz za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji przez organizacje akredytowane.

Aktualny "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" (DA-04) dostępny w menu Publikacje > Dokumenty > PCA > Dokumenty ogólne.

Konta bankowe Polskiego Centrum Akredytacji:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Rachunek przedpłat:
76 1130 1017 0020 1232 0820 0001

Rachunek bieżący, rachunek szkoleń:
22 1130 1017 0020 1232 0820 0003

NIP: 951-19-98-004
Regon: 017168960

 

Aktualizacja: 18.06.2018 08:07