Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jacy jesteśmy

Tworzymy zróżnicowany wiekowo i kompetencyjnie zespół ludzi o różnych specjalnościach z obszaru nauki.

 

Zatrudniamy ponad 80 osób a dodatkowo współpracuje z nami ponad 650 audytorów i ekspertów

Od wiedzy, profesjonalizmu i uczciwości naszych pracowników zależy sukces PCA i rozwój systemu akredytacji a pośrednio jakość otaczających nas produktów i usług.

Dowiedz się więcej: Eksperci PCA odpowiadają na pytania >>

Bezstronność, kompetencje i spójność/jakość działania są kluczowymi wartościami, na których opiera się funkcjonowanie Polskiego Centrum Akredytacji

Bezstronność.
Nasi pracownicy nie mogą świadczyć poza obowiązkami służbowymi żadnych usług zlecanych przez klientów lub potencjalnych klientów PCA, związanych z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności lub jego wdrażaniem.

Przeczytaj więcej:

Kompetencje.
Po zatrudnieniu, w ramach procesu onboardingu każdy pracownik ma ustalaną ścieżkę dalszego rozwoju tzw. Kartę stażu, określającą szkolenia, zadania, cele do zrealizowania w konkretnych terminach oraz wskazującą opiekuna pracownika. Wszystko po to aby wdrożyć pracownika w zadania wynikające z karty danego stanowiska.

Nasi pracownicy, w szczególności zatrudnieni w strukturze Biura ds. akredytacji, stale podnoszą swoje kwalifikacje. Rozwój jest wpisany w DNA audytora.

Szkolimy siebie i innych. Warsztaty i szkolenia są najskuteczniejszym narzędziem podwyższania i uzupełniania kompetencji naszych audytorów, ekspertów, pracowników oraz personelu współpracującego z PCA. Dzięki nim mamy pewność, że zadania akredytacyjne realizowane są w sposób obiektywny i rzetelny, a w konsekwencji gwarantują zadowolenie naszych klientów.

Spójność/jakość działania.
Nasi pracownicy przestrzegają zasad ustanowionego systemu zarządzania oraz standardów pracy. Rzetelnie wykonują zadania i monitorują jakość pracy.

Aktualizacja: 18.05.2022 15:24