Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Rada ds. Akredytacji

Informacje ogólne

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2022 poz.1854).

Do zadań Rady należy:

  1. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji;
  2. opiniowanie działalności merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji;
  3. opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 Ustawy;
  4. zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 6 Ustawy;
  5. opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy;
  6. wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy

Skład Rady ds. Akredytacji:

Pan Jacek Szer – Przewodniczący Rady ds. Akredytacji - przedstawiciel Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Pan Piotr Gołębiowski – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji - przedstawiciel Ministra Rozwoju i Technologii
Pan Tadeusz Glazer – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji - przedstawiciel Klubu Polskie Forum ISO 9000
Pan Grzegorz Sobczyński - przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pani Mirosława Zbroś - przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska
Pan Piotr Budrewicz - przedstawiciel Ministra Cyfryzacji
Pan Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Pan Jacek Semaniak - Prezes Głównego Urząd Miar
Pani Beata Bartczak - przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pani Teresa Sosnowska - przedstawiciel Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Pan Jacek Niemczyk - przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
Pani Joanna Prasalska-Nikoniuk - przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych
Pan Andrzej Brzyski - przedstawiciel Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Pan Piotr Maciejak - przedstawiciel Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych
Pani Teresa Kordas - przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych (LABIOMEN)
Pan Michał Wekiera - przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Pan Andrzej Soldaty - przedstawiciel Politechniki Śląskiej – Centrum Przemysłu 4.0
Pan Krzysztof Drożdżol - przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
Pan Rafał Hrynyk - przedstawiciel Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Lech Żak - przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Aktualizacja: 02.12.2022 14:36