Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Projekty dokumentów PCA

Projekt dokumentu DA-04

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-04 "Cennik opłat za czynności związane z akredytacją" (projekt P1 wydania 17 z 29.05.2024 r.).

W liście skierowanym do kierowników jednostek oceniających zgodność oraz pozostałych stron zainteresowanych Dyrektor PCA Pani Lucyna Olborska przedstawia projektowane zmiany.

Uwagi i komentarze do dokumentu należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 09.06.2024 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-04, projekt wyd. 17.


 

Projekt dokumentu DAVG-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAVG-01 "Akredytacja jednostek weryfikujących" (projekt P2 wydania 12 z dnia 16.05.2024 r.).

Główne zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAVG-01 obejmują:

 1. Uwzględnienie w postanowieniach programu możliwości akredytacji / rozszerzenia zakresu akredytacji dla programów weryfikacji zarówno w obszarze regulowanym jak i dobrowolnym. Obecnie obowiązujące dyspozycje programu są ograniczone do weryfikacji danych dla celów realizacji dyrektywy 2003/87/WE (wyłącznie obszaru regulowanego).
 2. Zmianę nazewnictwa z "weryfikator GHG" na "jednostka weryfikująca", zgodnie z nazewnictwem wynikającym z normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17029:2020-04.
 3. Rozszerzenie zakresu akredytowanej działalności o nowe programy weryfikacji – weryfikacja wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia, weryfikacja planów monitorowania i sprawozdań FuelEU (obszar regulowany), weryfikacja raportów emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (CFP, obszar dobrowolny).

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 05.06.2024 r. na adres: podając w temacie: DAVG-01, projekt wyd. 12.


 

Projekt dokumentu DACS-01

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DACS-01 "Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania" (projekt P2 wydania 12 z 28.04.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DACS-01 dotyczą:

 • uszczegółowienia sposobu postępowania w przypadku, gdy w cyklu akredytacji nie zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane obserwacje,
 • doprecyzowania wymagań dotyczących obserwacji dwóch etapów audytu certyfikacji początkowej,
 • usunięcia zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+ w związku z rezygnacją właściciela programu z wymagania dotyczącego akredytacji  tego programu,
 • uaktualnienia załącznika nr 1 do dokumentu – usunięcie zapisów dotyczących programu certyfikacji GMP+,
 • redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 19.05.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DACS-01, projekt wyd. 12.

 


 

Projekt dokumentu DA-11

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-11 "Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji" (projekt P2 wydania 7 z 21.03.2023 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-11 dotyczą:

 • Trybu postępowania w odniesieniu do udzielania i utrzymywania akredytacji warunkowej do celów notyfikacji (zgodnie z rezolucją  EA nr 2022 (10) 02) - https://european-accreditation.org/publications/ea-inf-17/);
 • Uwzględnienia w obszarze akredytacji do celów notyfikacji jednostek uznanych organizacji strony trzeciej w rozumieniu dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED) oraz  jednostek wyznaczonych  w rozumieniu dyrektywy 2016/797/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej;
 • Kryteriów i zasad obserwacji akredytowanej działalności jednostek notyfikowanych w ocenach realizowanych przez PCA;
 • Redakcji postanowień dokumentu w celu poprawy ich transparentności.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 14.04.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DA-11, projekt wyd. 7.

Aktualizacja: 29.05.2024 16:08