Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dokumenty i formularze dot. jednostek certyfikujących wyroby

Dokumenty dotyczące jednostek certyfikujących wyroby

 • dacw-01_14_lista_wymagan.pdf dacw-01_14_lista_wymagan.pdf
  Lista wymagań DACW-01 wyd. 14 z 2023-08-31
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących wyroby
 • dacw-01_7.pdf dacw-01_7.pdf
  DACW-01 wyd. 7 z 2022-11-28
  Akredytacja jednostek certyfikujących wyroby
  Obowiązuje od 2023-01-01
 • dacw-01_3_zalacznik_nr_1.pdf dacw-01_3_zalacznik_nr_1.pdf
  Załącznik nr 1 do DACW-01 wyd. 3 z 2021-03-22
  Szczegółowy podział branżowy wyrobów oraz wykaz procesów i usług objętych działalnością akredytacyjną
 • dacw-01_5_zal2.pdf dacw-01_5_zal2.pdf
  Załącznik nr 2 do DACW-01 wyd. 5 z 2023-07-27
  Obserwacje prowadzone przez PCA w procesach akredytacji, nadzoru oraz ponownej oceny
 • dacw-01_1_zal_3.pdf dacw-01_1_zal_3.pdf
  Załącznik nr 3 do DACW-01 wyd. 1 z 2022-11-28
  Zasady określania czasu trwania ocen jednostek certyfikujących wyroby
  Obowiązuje od 2023-01-01
 • dac-06_6.pdf dac-06_6.pdf
  DAC-06 wyd. 6 z 2023-06-19
  Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne
 • dac-13_11.pdf dac-13_11.pdf
  DAC-13 wyd. 11 z 2023-01-30
  Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
 • dac-20_2.pdf dac-20_2.pdf
  DAC-20 wyd. 2 z 2015-09-10
  Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie systemu QAFP
 • dac-21_2.pdf dac-21_2.pdf
  DAC-21 wyd. 2 z 2015-09-10
  Akredytacja jednostek certyfikujących wydających opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych
 • dac-22_4.pdf dac-22_4.pdf
  DAC-22 wyd. 4 z 2022-03-31
  Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze kolei
 • dac-23.pdf dac-23.pdf
  DAC-23 wyd. 1 z 2018-04-17
  Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • dac-24_3.pdf dac-24_3.pdf
  DAC-24 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
  Obowiązuje od 2019-07-06
 • komunikat-nr-169.pdf komunikat-nr-169.pdf
  Komunikat nr 169 z 2015-09-10
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-20
 • komunikat-nr-170.pdf komunikat-nr-170.pdf
  Komunikat nr 170 z 2015-09-10
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-21
 • komunikat-nr-204.pdf komunikat-nr-204.pdf
  Komunikat nr 204 z 2016-07-08
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby do oceny kwalifikowanych dostawców usług zaufania
 • komunikat-nr-256.pdf komunikat-nr-256.pdf
  Komunikat nr 256 z 2018-04-17
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu DAC-23 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie integrowanej produkcji roślin
 • komunikat-nr-273.pdf komunikat-nr-273.pdf
  Komunikat nr 273 z 2019-01-22
  Komunikat w sprawie powoływania się na akredytację przez jednostki certyfikujące wyroby
 • komunikat-nr-280.pdf komunikat-nr-280.pdf
  Komunikat nr 280 z 2019-03-29
  Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu GMP+ Feed Safety Assurance
 • komunikat-nr-285.pdf komunikat-nr-285.pdf
  Komunikat nr 285 z 2019-05-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-24 Akredytacja jednostek oceniających zgodność w ramach krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
 • komunikat-nr-326.pdf komunikat-nr-326.pdf
  Komunikat nr 326 z 2020-10-15
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody
 • komunikat-nr-328.pdf komunikat-nr-328.pdf
  Komunikat nr 328 z 2020-11-25
  Komunikat w sprawie spełnienia wymagań akredytacyjnych przez jednostki certyfikujące wyroby budowlane w sytuacji nadzwyczajnej spowodowanej epidemią COVID-19
 • komunikat-nr-339.pdf komunikat-nr-339.pdf
  Komunikat nr 339 z 2021-03-22
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu IFS FOOD Standard for assessing product and process compliance in relations to food safety and quality
 • komunikat-nr-354.pdf komunikat-nr-354.pdf
  Komunikat nr 354 z 2021-08-30
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących oferujących programy certyfikacji wyrobów na potrzeby rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 • komunikat-nr-357.pdf komunikat-nr-357.pdf
  Komunikat nr 357 z 2021-09-28
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programów: IFS Broker oraz IFS Logistics
 • komunikat-nr-364.pdf komunikat-nr-364.pdf
  Komunikat nr 364 z 2021-12-14
  Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikacje wg międzynarodowej normy łańcucha dostaw PEFC
 • komunikat-nr-372.pdf komunikat-nr-372.pdf
  Komunikat nr 372 z 2022-02-22
  Komunikat w sprawie nowelizacji postanowień obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834
 • komunikat-nr-375.pdf komunikat-nr-375.pdf
  Komunikat nr 375 z 2022-03-31
  Komunikat w sprawie nowelizacji programu akredytacji DAC-22 Akredytacja jednostek organizacyjnych ubiegających się o zgodę Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na wykonywanie ocen zgodności w obszarze
 • komunikat-nr-382.pdf komunikat-nr-382.pdf
  Komunikat nr 382 z 2022-11-28
  Komunikat w sprawie aktualizacji programów akredytacji stosowanych w działalności akredytacyjnej PCA
 • komunikat-nr-385.pdf komunikat-nr-385.pdf
  Komunikat nr 385 z 2022-12-14
  Komunikat w sprawie rozszerzenia działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg. programu QS. Quality scheme for food
 • komunikat-nr-387.pdf komunikat-nr-387.pdf
  Komunikat nr 387 z 2022-12-23
  Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących prowadzących certyfikacje wg. programu System Certyfikacji Quality Meat Program (QMP)
 • komunikat-nr-390.pdf komunikat-nr-390.pdf
  Komunikat nr 390 z 2023-01-12
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w odniesieniu do wymagań programu BRCGS Global Standard Food Safety
 • komunikat-nr-392.pdf komunikat-nr-392.pdf
  Komunikat nr 392 z 2023-01-30
  Komunikat w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-13 Akredytacja jednostek certyfikujących w zakresie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • komunikat-nr-398.pdf komunikat-nr-398.pdf
  Komunikat nr 398 z 2023-04-03
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w zakresie programu GLOBALG.A.P. Chain of Custody
 • komunikat-nr-402.pdf komunikat-nr-402.pdf
  Komunikat nr 402 z 2023-06-19
  Komunikat w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAC-06 Akredytacja jednostek certyfikujących produkty regionalne i tradycyjne
 • komunikat-nr-404.pdf komunikat-nr-404.pdf
  Komunikat nr 404 z 2023-06-26
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek prowadzących certyfikację zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do celów określonych w dyrektywie 2018/2001 (RED II)
 • komunikat-nr-405.pdf komunikat-nr-405.pdf
  Komunikat nr 405 z 2023-07-27
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie programu GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) wydanie 6
 • komunikat-nr-406.pdf komunikat-nr-406.pdf
  Komunikat nr 406 z 2023-07-27
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie programu IFS HPC Standard for auditing personal care and household products and processes compliance in relations to product
 • komunikat-nr-408.pdf komunikat-nr-408.pdf
  Komunikat nr 408 z 2023-08-31
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS FOOD Standard dla audytowania zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości, wyd. 8

Formularze dotyczące jednostek certyfikujących wyroby

Aktualizacja: 01.09.2023 07:56