Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki oceniające zgodność dla celów notyfikacji

Dokumenty dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

 • da-11_5_lista_wymagan.pdf da-11_5_lista_wymagan.pdf
  Lista wymagań DA-11 z 2021-09-01
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych
 • da-11_6.pdf da-11_6.pdf
  DA-11 wyd. 6 z 2021-04-30
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
  Obowiązuje od 2021-06-30
 • dan-01_3.pdf dan-01_3.pdf
  DAN-01 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
  Obowiązuje od 2019-07-06
 • dan-02_5.pdf dan-02_5.pdf
  DAN-02 wyd. 5 z 2021-09-01
  Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/797 w spawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
  Obowiązuje od 2021-11-01
 • dan-03_3.pdf dan-03_3.pdf
  DAN-03 wyd. 3 z 2017-11-06
  Akredytacja do celów notyfikacji w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz dyrektywy 2014/29/UE w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych
  Obowiązuje od 2018-01-06
 • komunikat-nr-236.pdf komunikat-nr-236.pdf
  Komunikat nr 236 z 2017-11-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-03
 • komunikat-nr-286.pdf komunikat-nr-286.pdf
  Komunikat nr 286 z 2019-05-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • komunikat-nr-306.pdf komunikat-nr-306.pdf
  Komunikat nr 306 z 2019-11-28
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)
 • komunikat-nr-316.pdf komunikat-nr-316.pdf
  Komunikat nr 316 z 2020-04-28
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)
 • komunikat-nr-342.pdf komunikat-nr-342.pdf
  Komunikat nr 342 z 2021-04-30
  Komunikat w sprawie nowelizacji polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
 • komunikat-nr-355.pdf komunikat-nr-355.pdf
  Komunikat nr 355 z 2021-09-01
  Komunikatw sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Formularze dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

Aktualizacja: 12.11.2021 10:14