Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Jednostki oceniające zgodność dla celów notyfikacji

Dokumenty dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

 • da-11_7_lista_wymagan.pdf da-11_7_lista_wymagan.pdf
  Lista wymagań DA-11 wyd. 7 z 2023-08-04
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych
 • da-11_7.pdf da-11_7.pdf
  DA-11 wyd. 7 z 2023-06-26
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
 • dan-01_3.pdf dan-01_3.pdf
  DAN-01 wyd. 3 z 2019-05-06
  Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 (CPR)
  Obowiązuje od 2019-07-06
 • dan-02_6.pdf dan-02_6.pdf
  DAN-02 wyd. 6 z 2023-08-04
  Akredytacja do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej
 • dan-03_5.pdf dan-03_5.pdf
  DAN-03 wyd. 5 z 2023-12-14
  Akredytacja do celów notyfikacji i uznania organizacji strony trzeciej 2 odniesieniu do Dyrektywy 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych oraz do celów notyfikacji w odniesieniu do Dyrektywy 2014/29/UE
 • komunikat-nr-286.pdf komunikat-nr-286.pdf
  Komunikat nr 286 z 2019-05-06
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-01 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do działalności objętej Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR)
 • komunikat-nr-306.pdf komunikat-nr-306.pdf
  Komunikat nr 306 z 2019-11-28
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/945 (bezzałogowe systemy powietrzne) oraz rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)
 • komunikat-nr-316.pdf komunikat-nr-316.pdf
  Komunikat nr 316 z 2020-04-28
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji w obszarze rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 (produkty nawozowe UE)
 • komunikat-nr-366.pdf komunikat-nr-366.pdf
  Komunikat nr 366 z 2021-12-16
  Komunikat w sprawie czasowej możliwości stosowania w akredytacji do celów notyfikacji norm wskazanych w wydaniu 5. dokumentu DA-11
 • komunikat-nr-369.pdf komunikat-nr-369.pdf
  Komunikat nr 369 z 2021-12-30
  Komunikat w sprawie aktualizacji załączników do polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji oraz Listy wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych – program akredytacji DA-11
 • komunikat-nr-383.pdf komunikat-nr-383.pdf
  Komunikat nr 383 z 2022-11-29
  Komunikat w sprawie akredytacji do celów notyfikacji w odniesieniu do wymagań innych norm niż preferowane wg dokumentu EA-2/17 M:2020
 • komunikat-nr-393.pdf komunikat-nr-393.pdf
  Komunikat nr 393 z 2023-02-01
  Komunikat w sprawie wymagań akredytacyjnych dla jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy (UE) 2016/797
 • komunikat-nr-403.pdf komunikat-nr-403.pdf
  Komunikat nr 403 z 2023-06-26
  Komunikat w sprawie nowelizacji polityki DA-11 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów notyfikacji
 • komunikat-nr-407.pdf komunikat-nr-407.pdf
  Komunikat nr 407 z 2023-08-04
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-02 Akredytacja jedn. oceniających zgodność do celów notyfikacji i wyznaczenia w odniesieniu do dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/797 w sprawie interoperacyjności systemu kolei w UE
 • komunikat-nr-416.pdf komunikat-nr-416.pdf
  Komunikat nr 416 z 2023-12-14
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAN-03

Formularze dotyczące akredytacji jednostek oceniających zgodność dla celów notyfikacji

Aktualizacja: 20.03.2024 15:03