Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta pracy - Wydział Administracyjno-Techniczny

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Inspektor w Wydziale Administracyjno-Technicznym.

 Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

 Główne zadania na stanowisku:

 • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem samochodów służbowych w tym m.in. :
  - obsługa pojazdu pod względem wyposażenia zgodnie z prawem ruchu drogowego, przepisami bhp i ppoż.
  - bieżąca konserwacja, utrzymanie czystości karoserii i wnętrza pojazdu
  - dokonywanie okresowych przeglądów technicznych i serwisowych
 • praca w charakterze kierowcy, na zlecenie przełożonego
 • zarządzanie flotą samochodów służbowych w oparciu o wewnętrzne regulacje
 • wsparcie kierownika Wydziału Administracyjno-Technicznego w prowadzeniu spraw związanych z zarządzaniem budynkiem
 • zapewnienie kierownictwu oraz komórkom organizacyjnym PCA obsługi materiałowej, administracyjnej
 • wykonywanie drobnych napraw, montaż i konserwacja urządzeń, sprzętu, mebli, stałych elementów wystroju wnętrz budynku oraz urządzeń i instalacji na stałe związanych z budynkiem, które nie wymagają specjalistycznych uprawnień i kwalifikacji zawodowych
 • zapewnienie sprawności użytkowej i technicznej urządzeniom będącym na wyposażeniu PCA poprzez współprace z serwisami, wykonywanie prac i czynności określonych w instrukcjach obsługi lub warunkach gwarancyjnych
 • sprawdzanie oraz uzupełnianie brakujących artykułów spożywczych, higieniczno-sanitarnych, biurowych stanowiących zaplecze socjalne pracowników PCA
 • realizacja zadań kancelaryjnych, zastępstwo na czas nieobecności pracowników kancelarii.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe
 • doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków (minimum 2 lata)
 • prawo jazdy kategorii B
 • ogólna wiedza, dotycząca budowy i zasad eksploatacji samochodu
 • umiejętność bezpiecznej i uważnej jazdy
 • umiejętność prowadzenia drobnych napraw konserwacyjnych urządzeń i instalacji budynku
 • umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania ustnych wypowiedzi, umiejętność pracy w zespole, jakość w działaniu.

Oferujemy:

 • pracę umożliwiająca rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • trzynaste wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@pca.gov.pl

z dopiskiem "OFERTA PRACY" 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2023 r.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………
Data i podpis kandydata

 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa,
tel. 22 355-70-00, sekretariat@pca.gov.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aktualizacja: 24.04.2023 15:15