Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta pracy - Wydział Administracyjno-Techniczny

Polskie Centrum Akredytacji poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.

 

Główne zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym m.in.: przygotowanie i wysyłka korespondencji wychodzącej, odbieranie, segregowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej, prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Rejestrowanie wniosków związanych z procesami akredytacji i nadzoru,
 • Prowadzenie rejestru  faktur z uwzględnieniem przypisanych kosztów w budżecie oraz asortymentu,
 • Współpraca z firmami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie oraz dostarczające materiały, druki na potrzeby kancelarii, zgłaszanie zapotrzebowania,
 • Prowadzenie magazynu artykułów biurowych - zamówienia, ewidencja przychodów oraz rozchodów, kontrola stanów magazynowych.

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie: wyższe I lub II stopnia;
 • staż pracy (minimum 2 lata) na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;
 • umiejętność obsługi komputera pracującego w środowisku Windows;
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi ustnie i na piśmie;
 • inicjatywa i zaangażowanie w pracę

Oferujemy:

 • pracę umożliwiająca rozwój osobisty i nabywanie doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • trzynaste wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:

Polskie Centrum Akredytacji
ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@pca.gov.pl

z dopiskiem "OFERTA PRACY" 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2023 r.

 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa moich danych osobowych w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

……………………………………………
Data i podpis kandydata

 

Administratorem danych osobowych jest Polskie Centrum Akredytacji, ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa, tel. 22 355 70 00, .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: iod@pca.gov.pl.

Dane będą przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości. Podstawą przetwarzania w zakresie danych wymaganych od pracownika jest obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy, natomiast w przypadku pozostałych danych, dobrowolnie podanych przez kandydata – zgoda wyrażona ich podaniem. 

Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Aktualizacja: 06.03.2023 11:22