Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Metrologia - nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratoriach - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-15

Cel szkolenia:

 

  • przygotowanie merytoryczne do ponoszenia odpowiedzialności za realizację procesu nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach,
  • nabycie umiejętności projektowania procedur stosowanych w procesie nadzorowania wyposażenia pomiarowego oraz wdrażania planów i programów wzorcowania wyposażenia pomiarowego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. „

 

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Personel techniczny i kierowniczy laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Forma szkolenia:
Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
14-15.05.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
19-20.11.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1800 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.


Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.