Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Szkolenie dla audytorów technicznych prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-7

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i opanują umiejętności zapewniające dokonanie oceny, w imieniu PCA, w procesie akredytacji i nadzoru.
 

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie są zasady przeprowadzania ocen;
  • jakie są zasady wyboru próbki audytowej;
  • jak należy zbierać dowody audytowe;
  • jak są formułowane i klasyfikowane niezgodności;
  • jakie są zasady komunikacji interpersonalnej;
  • jak napisać raport z oceny.

Uczestnikom zostaną przedstawione procedury PCA dotyczące zasad prowadzenia ocen w procesie akredytacji i nadzoru.
 

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Szkolenie jest przewidziane dla potencjalnych audytorów PCA (w szczególności ekspertów PCA), doświadczonego personelu organizacji mających wdrożony system zarządzania mających ukończone szkolenie z zakresu audytowania w laboratoriach i doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych.
 

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening, aranżowanie sytuacji, odgrywanie ról.
Szkolenie ma charakter warsztatów poprzedzonych krótkimi wykładami. Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie otrzymają od organizatora zadanie, którego rozwiązanie zaprezentują podczas szkolenia.
 

Wykładowcy:

Pracownicy PCA oraz psycholog biznesu

Terminy szkoleń Szczegóły
06-08.11.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
10-12.12.2024 r. Rejestracja wkrótce rejestracja wkrótce
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 2280 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.