Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Droga do akredytacji PCA. Podstawowe elementy oceny. Procedura akredytacji - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-3

Cele szkolenia:

 

1. Poznanie/ pogłębienie wiedzy dotyczącej:

 

 • Polskiego Centrum Akredytacji
 • Akredytacji i korzyści z niej wynikających
 • Współpracy międzynarodowej
 • Działalności akredytacyjnej – programów akredytacji
 • Wymagań i warunków akredytacji
 • Procesu akredytacji i nadzoru
 • Kosztów związanych z akredytacji

2. Nabycie/ doskonalenie umiejętności zdobywania informacji dotyczących akredytacji i tematów z nią związanych; złożenia wniosku o akredytację; właściwej reakcji na wyniki oceny akredytacyjnej (w tym umiejętność wypełniania karty niezgodności)

3. Przekonanie o istocie i ważności akredytacji w procesie budowania zaufania stron zainteresowanych, że działania objęte akredytacją spełniają wyspecyfikowane wymagania

 

Tematy przedstawione podczas szkolenia:

 • rola akredytacji w krajowym systemie oceny zgodności;
 • korzyści z akredytacji dla wnioskującej organizacji, konsumentów, Rządu i przemysłu;
 • warunki akredytacji;
 • procedura akredytacji;
 • sprawowanie nadzoru PCA nad akredytowanymi organizacjami.

 

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Personel organizacji zamierzających poddać się ocenie w celu uzyskania akredytacji PCA

Forma szkolenia:

 Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening

Wykładowcy:

Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
Czas trwania: 1 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 960 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.