Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Audit wewnętrzny w laboratorium - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-2

Cel szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy na temat auditu systemu zarządzania oraz auditu wewnętrznego w laboratorium wg wytycznych normy PN-EN ISO19011:2018-08 oraz wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, jak również zasad oceny auditów wewnętrznych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów realizowanych przez PCA.
 • Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie: zarządzania programem auditów, przygotowania planu auditu, przeprowadzania spotkania otwierającego i zamykającego, woboru metod auditowania, formułowania niezgodności i spostrzeżeń, przygotowania raportu z auditu, przeprowadzania działań poauditowych, stosowania podejścia opartego na ryzyku w audicie wewnętrznym
 • Kształtowanie postawy zrozumienia procesu auditu wewnętrznego i jego znaczenia w systemie zarządzania, zrozumienie roli auditora wewnętrznego oraz osoby zarządzającej programem auditów

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili w podstawowym zakresie planować i przeprowadzać audyty wewnętrzne tj.:

 • zarządzanie programem audytów;
 • przeprowadzanie spotkania otwierającego i zamykającego;
 • wybór metod audytowania;
 • identyfikowanie i definiowanie niezgodności;
 • prowadzenie zapisów z audytów;
 • przygotowywanie raportu z audytu;
 • przeprowadzanie działań poaudytowych;
 • określanie i monitorowanie kompetencji audytorów wewnętrznych.

Uczestnikom zostaną przedstawione zasady oceny audytów wewnętrznych przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji.

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Szkolenie jest przewidziane dla każdego, kto jest zainteresowany prowadzeniem auditów wewnętrznych w laboratoriach. Od uczestników jest wymagana podstawowa znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025.   

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, aranżowanie sytuacji, odgrywanie ról. Szkolenie zakończone testem.

Wykładowcy:

Pracownicy PCA.

Terminy szkoleń Szczegóły
10-11.06.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
24-25.10.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1800 zł
Miejsce szkolenia: CK Zielna
ul.Zielna 37, Warszawa
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.