Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Szkolenie dla audytorów wiodących - SZKOLENIE STACJONARNE
Kod szkolenia: PD-9

Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w prowadzeniu oceny jako audytor wiodący PCA w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają i opanują umiejętności zapewniające:

 • prowadzenie spotkania otwierającego;
 • skuteczne planowanie auditu;
 • konstruktywne rozwiązywanie trudnych sytuacji na audicie;
 • definiowanie i klasyfikowanie niezgodności;
 • przekazanie wyników auditu organizacji auditowanej;
 • opracowanie raportu z auditu.
 • Uczestnikom zostaną przedstawione procedury dotyczące zasad prowadzenia ocen w procesie akredytacji i nadzoru przez Polskie Centrum Akredytacji.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • ukończenie z pozytywnym wynikiem szkolenia dla auditorów PD-7 prowadzących ocenę wg normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • doświadczenie w prowadzeniu ocen (auditowaniu) jako auditor PCA w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • PCA weryfikuje i potwierdza uczestnictwo w ww. szkoleniu 3 tygodnie przed terminem szkolenia.

Forma szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatów poprzedzonych krótkimi wykładami, licznymi interaktywnymi ćwiczeniami, dyskusją oraz analizą przypadków, dzięki czemu będą uczestnicy będą mogli przedyskutować problemy pojawiające podczas prowadzenia oceny. Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie otrzymają od organizatora zadanie, które w formie prezentacji, przedstawią podczas szkolenia.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
03-05.12.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 2280 zł
Miejsce szkolenia: Lokalizacja zostanie podana
w późniejszym terminie
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.