Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09
Kod szkolenia: PD-11

 

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat:

  • wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 "Ocena zgodności - Wymagania dotyczące jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania";
  • praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w jednostce certyfikującej systemy zarządzania.

Tematy szkolenia:

  • struktury bezstronne i jednostki związane;
  • kompetencje jednostki i jej auditorów, kryteria dla auditorów;
  • wnioskowanie zakresu akredytacji w aspekcie wymagań EA/IAF;
  • programy certyfikacji;
  • doskonalenie systemu zarządzania poprzez audity wewnętrzne, przeglądy zarządzania, działania korygujące i zapobiegawcze.

Do kogo jest adresowane szkolenie:
Do personelu odpowiedzialnego za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w akredytowanych jednostkach certyfikujących systemy zarządzania lub dla personelu nowo zatrudnionego w jednostkach certyfikujących systemy zarządzania.

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
25-26.09.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1320 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie on-line.