Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby wg normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
Kod szkolenia: PD-6

Cel szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy o wymaganiach normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
 • Doskonalenie umiejętności wdrożenia w systemie zarządzania poszczególnych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03
 • Budowanie postawy budowania zaufania stron zainteresowanych, że  wyrób, proces i usługa objęte certyfikacją spełniają wyspecyfikowane wymagania

Tematy szkolenia:

 • Powiązanie normy akredytacyjnej z programem certyfikacji
 • Struktura organizacyjna oraz zobowiązania
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania
 • Zarządzanie bezstronnością oraz mechanizm chroniący bezstronność
 • Wymagania dotyczące zasobów
 • Wymagania dotyczące procesu certyfikacji

Do kogo jest adresowane szkolenie:

 • personelu odpowiedzialnego za ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania w jednostce certyfikującej wyroby, procesy i usług,
 • osób zainteresowanych systemem oceny zgodności wyrobów, procesów
  i usług w tym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych i właścicieli programów certyfikacji.

Forma szkolenia:
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.

Wykładowcy:
Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
18-19.06.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
09-10.10.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1800 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie stacjonrnej
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów.

Polskie Centrum Akredytacji nie rezerwuje noclegów dla uczestników szkoleń.