Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

System zarządzania w jednostce inspekcyjnej wg normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012
Kod szkolenia: PD-5

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania w jednostce inspekcyjnej
 • Umożliwienie zrozumienia procesu audytu wewnętrznego i jego znaczenia w systemie zarządzania jednostki inspekcyjnej.

 

Uczestnicy zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • Zakres normy, powołania normatywne, terminy i definicje.
 • Ogólne: bezstronność i niezależność, poufność.
 • Struktura: administracja, organizacja i zarządzanie.
 • Zasoby: personel, środki i wyposażenie, podwykonawstwo.
 • Metody i proces inspekcji: postępowanie z obiektami inspekcji i próbkami, zapisy, sprawozdania, skargi i odwołania.
 • System zarządzania: dokumentacja, zapisy, przegląd zarządzania, audit wewnętrzny, działania korygujące i działania zapobiegawcze.
 • Audyt wewnętrzny: przedstawienie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych, ustalania kompetencji i zatwierdzania audytorów wewnętrznych.

 

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Do personelu odpowiedzialnego za system zarządzania i działania techniczne oraz audyty wewnętrzne w akredytowanych jednostkach inspekcyjnych lub do personelu jednostek zamierzających wdrożyć system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17020:2012.
 

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja, praktyczny trening.
 

Wykładowcy:

Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
11-12.09.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
Czas trwania: 2 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1320 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie przeprowadzane jest w formie on-line.