Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Oferta

Kompetencje laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Kod szkolenia: PD-1

Cel szkolenia:

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium.

 

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich ogólną interpretacją w zastosowaniu w różnych obszarach działalności laboratorium;
  • podejściem do wdrażania w działalności laboratorium wybranych elementów procesów i wymagań technicznych.

 

Do kogo jest adresowane szkolenie:

Do personelu odpowiedzialnego za system zarządzania w akredytowanych laboratoriach lub dla personelu laboratoriów zamierzającego wdrożyć system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Forma szkolenia:

Wykłady, ćwiczenia, dyskusja.

Wykładowcy:

Pracownicy PCA

Terminy szkoleń Szczegóły
13-15.03.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
11-13.06.2024 r. Brak wolnych miejsc brak wolnych miejsc
18-20.09.2024 r. Wolne miejsca formularz zgłoszeniowy
27-29.11.2024 r. Rejestracja wkrótce rejestracja wkrótce
Czas trwania: 3 dni
Liczba uczestników: 15 - 25 osób
Cena: 1920 zł
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on-line
-
Legenda:
Rejestracja wkrótce - rejestracja wkrótce
Wolne miejsca- wolne miejsca
Brak wolnych miejsc- brak wolnych miejsc

 

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Szkolenie jest przeprowadzane w formie on-line.