Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dokumenty i formularze dot. jednostek certyfikujących systemy

Dokumenty dotyczące jednostek certyfikujących systemy zarządzania

 • dacs-01_5_listawymagan.pdf dacs-01_5_listawymagan.pdf
  Lista wymagań do DACS-01 wyd. 5 z 2023-12-04
  Lista wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania
 • dacs-01_12_kor.pdf dacs-01_12_kor.pdf
  DACS-01 wyd. 12 z 2023-12-04
  Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
  Obowiązuje od 2024-01-04
 • dacs_01_10_zal1.pdf dacs_01_10_zal1.pdf
  Załącznik nr 1 do DACS-01 wyd. 10 z 2023-12-04
  Podział działalności gospodarczej na klastry
 • dacs-01_1_zal_2.pdf dacs-01_1_zal_2.pdf
  Załącznik nr 2 do DACS-01 wyd. 1 z 2022-11-28
  Zasady określania czasu trwania ocen jednostek certyfikujących systemy zarządzania
  Obowiązuje od 2023-01-01
 • dac-18_4.pdf dac-18_4.pdf
  DAC-18 wyd. 4 z 2021-12-14
  Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej
 • komunikat-nr-317.pdf komunikat-nr-317.pdf
  Komunikat nr 317 z 2020-04-30
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO 22301:2019
 • komunikat-nr-325.pdf komunikat-nr-325.pdf
  Komunikat nr 325 z 2020-09-25
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 27006:2015
 • komunikat-nr-350.pdf komunikat-nr-350.pdf
  Komunikat nr 350 z 2021-07-19
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 27006:2015.
 • komunikat-nr-362.pdf komunikat-nr-362.pdf
  Komunikat nr 362 z 2021-12-10
  Komunikat w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących system zarządzania bezpieczeństwem pasz według programu GMP+ Feed Certification Scheme 2020
 • komunikat-nr-363.pdf komunikat-nr-363.pdf
  Komunikat nr 363 z 2021-12-14
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DAC-18 Akredytacja jednostek certyfikujących system zarządzania w obszarze zrównoważonej gospodarki leśnej
 • komunikat-nr-371.pdf komunikat-nr-371.pdf
  Komunikat nr 371 z 2022-02-04
  Komunikat w sprawie zmiany wymagań akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO 50003
 • komunikat-nr-372.pdf komunikat-nr-372.pdf
  Komunikat nr 372 z 2022-02-22
  Komunikat w sprawie nowelizacji postanowień obowiązkowego dokumentu EA-6/02 M:2022 Wytyczne EA dotyczące stosowania norm ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17021-1 w odniesieniu do certyfikacji wg normy EN ISO 3834
 • komunikat-nr-376.pdf komunikat-nr-376.pdf
  Komunikat nr 376 z 2022-05-09
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu IAF MD 9 Stosowanie wymagań normy ISO/IEC 17021-1 w obszarze systemów zarządzania jakością wyrobów medycznych (ISO 13485)
 • komunikat-nr-382.pdf komunikat-nr-382.pdf
  Komunikat nr 382 z 2022-11-28
  Komunikat w sprawie aktualizacji programów akredytacji stosowanych w działalności akredytacyjnej PCA
 • komunikat-nr-384.pdf komunikat-nr-384.pdf
  Komunikat nr 384 z 2022-12-02
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 27001:2022
 • komunikat-nr-397.pdf komunikat-nr-397.pdf
  Komunikat nr 397 z 2023-03-20
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 27001:2022
 • komunikat-nr-409.pdf komunikat-nr-409.pdf
  Komunikat nr 409 z 2023-09-07
  Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanych dokumentów MD 1, MD 2, MD 4, MD 5, MD 6 MD 9, MD 11, MD 12, MD 22, MD 23, MD 24.
 • komunikat-nr-410.pdf komunikat-nr-410.pdf
  Komunikat nr 410 z 2023-10-23
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w odniesieniu do wymagań normy ISO 22003-1:2022
 • komunikat-nr-413.pdf komunikat-nr-413.pdf
  Komunikat nr 413 z 2023-11-30
  Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanego dokumentu IAF MD 11:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO/IEC 17021-1 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania.
 • komunikat-nr-415.pdf komunikat-nr-415.pdf
  Komunikat nr 415 z 2023-12-04
  Komunikat w sprawie nowelizacji dokumentu DACS-01 Akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania
 • komunikat-nr-420.pdf komunikat-nr-420.pdf
  Komunikat nr 420 z 2024-01-12
  Komunikat w sprawie opublikowania znowelizowanego dokumentu IAF MD 23:2023 Nadzór nad podmiotami działającymi w imieniu akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania
 • komunikat-nr-425.pdf komunikat-nr-425.pdf
  Komunikat nr 425 z 2024-02-07
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań programu FSSC 22000 System bezpieczeństwa żywności wersja 6.0
 • komunikat-nr-426.pdf komunikat-nr-426.pdf
  Komunikat nr 426 z 2024-02-09
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu IAF MD 28:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania
 • komunikat-nr-430.pdf komunikat-nr-430.pdf
  Komunikat nr 430 z 2024-04-04
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w związku z opublikowaniem normy PN-EN ISO 45001:2024-02

Formularze dotyczące jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Aktualizacja: 05.04.2024 13:40