Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych 15-12-2017

Termin: 15.12.2017 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Zakres weryfikacji wniosków dotyczących zmian przydziałów uprawnień do emisji.
  • Błędy w sprawozdaniach z weryfikacji rocznych raportów na temat wielkości emisji CO2.
  • Zmiany w programie akredytacji DAVG-01.
  • Doświadczenia z ocen weryfikatorów.
  • Kwestie praktyczne związane z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją emisji.
  • Planowane zmiany w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji.
  • Zapewnienie spójności danych raportowanych do Krajowej Bazy i EU ETS – dane o wielkości produkcji.

Liczba uczestników: 31

Powrót