Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z przedstawicielami akredytowanych jednostek inspekcyjnych 17-11-2017

Termin: 17.11.2017 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Wymagania akredytacyjne. Nowelizacja wymagań.
  • Informacja z posiedzeń komitetów inspekcyjnych EA i ILAC.
  • Zmiany zakresu działalności akredytacyjnej PCA.
  • Współpraca PCA z akredytowanymi jednostkami inspekcyjnymi.
  • Omówienie wybranych zagadnień zgłoszonych przez przedstawicieli akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Liczba uczestników: 19

Powrót