Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z laboratoriami badawczymi 02-12-2016

Spotkanie Działu AE z przedstawicielami akredytowanych laboratoriów badawczych wykonujących badania emisji gazów odlotowych do środowiska.

Termin 2.12.2016 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 1. Zasady i wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych – praktyczne aspekty wdrożenia wymagań
 • Nowelizacja dokumentów PCA:
  • DA-01 Opis systemu akredytacji.
  • DA-04 Cennik opłat za czynności związane z akredytacją.
  • DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości.
  • DA-09 Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA.
 1. Wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych – harmonizacja podejścia do wymagań akredytacyjnych
 • DAB-08 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych
  • Omówienie głównych zmian w dokumencie.
  • Wpływ nowelizacji dokumentu na przebieg ocen w procesach akredytacji i nadzoru.
  • Opis zakresu akredytacji.

Liczba uczestników: 67

Powrót