Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi wyroby 15-02-2018

Termin: 15.02.2018 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065 w zakresie wymagań kompetencyjnych dla personelu jednostki certyfikującej wyroby, procesy i usługi.
  • Zmiany w dokumentach PCA.
  • Opinie Komitetów EA  i IAF ds. certyfikacji dot. obszaru działania jednostek certyfikujących wyroby. Informacje z posiedzeń ww. komitetów.
  • Nowa forma raportowania ocen w obszarze jednostek certyfikujących wyroby.

Liczba uczestników: 76

Powrót