Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi systemy 04-04-2017

Termin: 04.04.2017 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 • Problemy w wykazywaniu kompetencji przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania w związku z przejściem na nowe wydanie normy ISO/IEC 17021-1:2015 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania - Część 1: Wymagania – nowe wymagania.
 • Oceny dla celów potwierdzenia kompetencji w odniesieniu do norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  -  zasady i dotychczasowe doświadczenia.
 • Wymagania dokumentów obowiązkowych IAF i EA:
  • IAF MD 17:2015 Witnessing Activities for the Accreditation of Management Systems Certification Bodies – nowe podejście PCA do procesu rozszerzania zakresu akredytacji oraz nadzoru nad akredytowanym podmiotem;
  • IAF MD 19:2015 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Page 2 of 13 Management System operated by a Multi-Site Organization (where application of site sampling is not appropriate) - dokument obowiązkowy IAF dotyczący auditu i certyfikacji systemów zarządzania organizacji wielooddziałowych (w przypadkach, gdy zastosowanie próbkowania oddziałów nie jest właściwe);
  • EA 3/13- EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) - dokument EA dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021-1 w certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OH&SMS).
 • Zmiana DACS-01 wydanie 3 - omówienie zmian w wymaganiach akredytacyjnych w tym wdrożenie IAF MD 15:2014 IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance – nowy sposób raportowania wskaźników procesu certyfikacji.
 • Informacje z posiedzeń komitetów EA Certification Committee i IAF Technical Committee.

Liczba uczestników: 35

Powrót