Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z jednostkami certyfikującymi osoby 29-03-2018

Termin: 29.03.2018 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

  • Zharmonizowane podejście do wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.
  • Oceny do celów notyfikacji w obszarze jednostek certyfikujących osoby – podwykonawstwo jako strona trzecia.
  • Najczęściej identyfikowane problemy podczas ocen PCA.
  • Przewidywane zmiany w dokumentach DACP-01 i DAC-12 oraz formularzach.

Liczba uczestników: 14

Powrót