Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z akredytowanymi laboratoriami badawczymi 23-10-2017

Termin: 23.10.2017 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

 1. Zasady i wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych – praktyczne aspekty wdrożenia wymagań

         Nowelizacja dokumentów PCA i ich wpływ na przebieg procesów akredytacji nadzorów laboratoriów badawczych:

 • DA-01 „Opis systemu akredytacji”.
 • DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją”.
 • DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”.
 • DA-09 „Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA”.

    2. Wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych – harmonizacja podejścia do wymagań akredytacyjnych:

 • Akredytacja do badań emisji pola elektromagnetycznego w środowisku i środowisku pracy na potrzeby obszarów regulowanych prawnie.
 • Dokument DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku”.
 • Opis kompetencji podmiotu w zakresie akredytacji w obszarze badania pola elektromagnetycznego w środowisku pracy i środowisku ogólnym.
 • Zasady postepowania akredytowanego podmiotu podczas realizacji zlecenia metodą opisaną w normie PN-T-06580-3:2002, dostosowaną do obszaru regulowanego.
 • Walidacja metod nieznormalizowanych i sprawdzenie/potwierdzenie metod znormalizowanych.
 • Wzorcowanie urządzeń pomiarowych laboratorium.
 • Monitorowanie miarodajności wyników badań, a zapewnienie jakości wyniku.
 • Planowane zmiany dotyczące dokumentowania ocen w procesach akredytacji i nadzoru.

Liczba uczestników: 75

Powrót