Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania z Klientami

Spotkanie z akredytowanymi laboratoriami badawczymi 27-06-2017

Termin: 27.06.2017 r.

Główne tematy omawiane podczas spotkania:

Zasady i wymagania akredytacyjne dla laboratoriów badawczych – praktyczne aspekty wdrożenia wymagań

 1. Nowelizacja dokumentów PCA i ich wpływ na przebieg procesów akredytacji i nadzorów laboratoriów badawczych:
 • DA-01 „Opis systemu akredytacji”.
 • DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją”.
 • DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”.
 • DA-09 „Polityka dotycząca zakresu działalności akredytacyjnej PCA”.

Wybrane aspekty kompetencji technicznych laboratoriów badawczych – harmonizacja podejścia do wymagań akredytacyjnych

 1. Pobieranie próbek powietrza – aspekty techniczne:
 • ustalanie warunków technicznych oraz strategii pobierania próbek powietrza, 
 • korzystanie z podwykonawstwa dla oznaczeń substancji chemicznych:

- zakup próbników do pobierania próbek od podwykonawcy badań,

- uzgodnienia z podwykonawcą badań, 

 • warunki transportu i przechowywania pobranych próbek powietrza.  

      2. Walidacja metod nieznormalizowanych i sprawdzenie/potwierdzenie metod znormalizowanych.

      3. Wzorcowania urządzeń pomiarowych laboratorium w ramach metody badawczej na potrzeby analiz chemicznych.

      4. Monitorowanie miarodajności wyników badania w ramach wewnętrznego / zewnętrznego sterowania jakością.

      5. Opis kompetencji podmiotu w zakresie akredytacji w obszarze badania próbek powietrza w środowisku pracy.

      6. Planowane zmiany dotyczące dokumentowania ocen w procesach akredytacji i nadzoru – raporty pozostawiane w laboratorium na spotkaniu zamykającym.       

 

Liczba uczestników: 199

Powrót