Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Spotkanie kierownictwa tajwańskiej jednostki akredytującej i PCA 04-04-2016

Z inicjatywy tajwańskiej jednostki akredytującej (Taiwan Accreditation Foundation, TAF), w dniu 2 kwietnia br., po zakończeniu posiedzenia Komitetu ILAC ds. Wielostronnego Porozumienia (ILAC Arrangement Committee, ILAC ARC), we Frankfurcie, odbyło się spotkanie kierownictwa TAF i PCA. Stronę tajwańską reprezentowali: Brian Shu, dyrektor generalny TAF, Kelvin Shih, zastępca dyrektora generalnego i Chih Heng Liao, zastępca dyrektora departamentu akredytacji laboratoriów, natomiast stronę polską: Lucyna Olborska, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Małgorzata Tworek, pełnomocnik ds. systemu zarządzania oraz Krzysztof Woźniak, kierownik działu akredytacji jednostek certyfikujących i inspekcyjnych. Przedmiotem spotkania było omówienie zakresu współpracy dwustronnej pomiędzy TAF i PCA, która miałaby dotyczyć m.in. wzajemnych obserwacji prowadzonych ocen, wymiany informacji i doświadczeń na temat programów akredytacji, wdrażania międzynarodowych norm, udziału w szkoleniach, a także współpracy z regulatorami.

Powrót