Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

Spotkanie FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies 14-10-2011

W dniach 12-13 października 2011 r. odbyło się, zorganizowane przez PCA, spotkanie FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies. Spotkanie to zostało wpisane do kalendarza imprez towarzyszących Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zgodnie z przyjętą zasadą spotkania FALB są organizowane przez Państwo członkowskie, które sprawuje prezydencję w UE.

W trakcie spotkania, które odbyło się w Hotelu Golden Tulip w Warszawie, zostały poruszone następujące tematy:

 • przegląd funduszy na funkcjonowanie FALB,
 • przegląd harmonogramu ocen wzajemnych - w 2012 roku zostanie przeprowadzona ocena PCA w odniesieniu do akredytacji i licencjonowania weryfikatorów środowiskowych na mocy Rozporządzenia EMAS,
 • wyniki ocen wzajemnych przeprowadzonych w 2011 roku,
 • prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej dot. dokumentu Guide on EU corporate, third country and global registration under EMAS (Regulation (EC) No 1221/2009),
 • prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej dot. działalności informacyjnej i promocyjnej prowadzonej przez weryfikatorów EMAS,
 • praktyczne aspekty implementacji EMAS III w zakresie powiadamiania przez weryfikatorów jednostek akredytujących/ licencjonujących o weryfikacjach prowadzonych w kraju innym niż kraj w którym została przyznana akredytacja,
 • praktyczne aspekty implementacji EMAS III w zakresie stosowania wymagań załącznika IV, Rozporządzenia EMAS,
 • omówienie propozycji zmian w dokumentu Guidance on the use of ISO/IEC 17021 for verification for EMAS III (FALB 73/2010),
 • Rozporządzenia nr 333/2011 - możliwość dostosowania wymagań jednostek akredytujących i licencjonujących EMAS do stosowania tego rozporządzenia.

Kolejne posiedzenie FALB zostanie zorganizowane przez duńską jednostkę akredytującą w 04.2012r.

Powrót