Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Spotkania w ramach współpracy międzynarodowej

PCA gospodarzem posiedzenia Rady EA ds. Wielostronnego Porozumienia 14-04-2014

Polskie Centrum Akredytacji było gospodarzem dwudniowego (9-10 kwietnia br.) posiedzenia Rady EA ds. Wielostronnego Porozumienia (European co-operation for Accreditation Multirateral Agreement Council).
Wzieło w nim udział 60 przedstawicieli krajowych jednostek akredytujących z całej Europy.
Dzień wcześniej (8 kwietnia) obradował EA MAC Management Group. Natomiast 10 i 11 kwietnia odbyło się spotkanie członków EA MAC Working Group for Training and Procedures.

Powrót