Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Światowy Dzień Akredytacji 2022 08-06-2022

9 czerwca przypada World Accreditation Day. W tym roku świętujemy pod hasłem: "ACCREDITATION Sustainability in Economic Growth and the Environment".

Polskie Centrum Akredytacji uczestniczy w obchodach WAD od pierwszej edycji, czyli od 15 lat. Organizatorami wydarzenia są: International Accreditation Forum (IAF ) i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) – międzynarodowe organizacje zrzeszające krajowe jednostki akredytujące z całego świata. Inicjatywa, której głównym celem jest zachęcenie do korzystania z akredytowanych usług oceny zgodności, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Przewodnicząca ILAC Etty Feller i Przewodniczący IAF Emanuele Riva piszą w oświadczeniu z okazji WAD 2022: Tematem "ACCREDITATION Sustainability in Economic Growth and the Environment" chcemy zwrócić uwagę na fakt, że akredytacja i ocena zgodności oferują uniwersalne rozwiązania globalnych problemów. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) w sposób jasny określiły, na czym dziś i w najbliższej przyszłości powinniśmy się skoncentrować. Dwa kluczowe elementy zrównoważonego rozwoju to równoczesny wzrost gospodarczy i efektywność środowiskowa. Obie nasze organizacje od dawna zachęcają biznes, rządy, konsumentów i inne grupy interesariuszy do sięgania po akredytację jako sposób na uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych i zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska. Pogodzenie tych obu pozornie sprzecznych celów i ich realizacja w sposób zrównoważony jest możliwa, a dzięki szerokiej gamie rozwiązań dostarczanych przez akredytację możemy zaoferować zainteresowanym podmiotom jeszcze więcej korzyści.

Warunkiem długofalowego wzrostu gospodarczego jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Mogą w tym pomóc akredytowane laboratoria badające m.in. jakość wody, powietrza i gleby czy właściwości odpadów. Akredytacja i akredytowane usługi oceny zgodności wspierają przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, która opiera się na bardziej zrównoważonych formach produkcji. Gwarantowana przez akredytację wiarygodność wyników oceny zgodności ze standardami ułatwia rządom i organizacjom implementację praktyk przyjaznych dla środowiska.

Program Światowego Dnia Akredytacji 2022 obejmuje wydarzenia różnego typu – konkursy, seminaria, konferencje w formule wirtualnej i stacjonarnej, a także filmy i publikacje tematyczne.
W Polsce punktem kulminacyjnym obchodów jest organizowana przez PCA konferencja „Akredytacja wsparciem zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i efektywności gospodarki” pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii (10 czerwca).

 

Joint Statement by Emanuele Riva, IAF Chair, and Etty Feller, ILAC Chair>>

Broszura>>

Film>>

 

Jak akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju – polskie przykłady

https://publicsectorassurance.org/case-study/waste-management-in-poland/

https://publicsectorassurance.org/case-study/protection-of-the-earths-surface/

 

Szczegółowe informacje na temat WAD 2022 dostępne są na stronach: www.iaf.nu i www.ilac.org

Powrót