Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Rozszerzenie EA MLA o obszar RMP 09-12-2021

Rada ds. Wielostronnego Porozumienia European co-operation for Accreditation (EA MAC) podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu porozumienia o wzajemnym uznawaniu (EA Multilateral Agreement) dla PCA o obszar producentów materiałów odniesienia (Reference Material Producers – RMP) w odniesieniu do wymagań normy EN ISO 17034. PCA uruchomiło pilotażowy program akredytacji RMP już w r. 2017, rozpoczynając jednocześnie starania o rozszerzenie o ten obszar EA MLA. Pierwszej akredytacji dla producenta materiałów odniesienia udzieliliśmy w 2018 r. Aktualnie akredytację PCA w odniesieniu do PN-EN ISO 17034:2017-03 posiada 6 podmiotów.

Ten sukces był możliwy dzięki pozytywnemu rezultatowi ewaluacji PCA – oceny równorzędnej w ramach EA MLA, przeprowadzonej w marcu br. Decyzją Rady PCA utrzymało także status sygnatariusza EA MLA we wszystkich obszarach swojej działalności akredytacyjnej (akredytacja laboratoriów badawczych, medycznych, wzorcujących, organizatorów badań biegłości, jednostek certyfikujących wyroby, systemy zarządzania i osoby, jednostek inspekcyjnych i weryfikatorów GHG).

Ewaluacje w ramach EA MLA mają cykliczny charakter i są przeprowadzane regularnie co 4 lata. Taki rygorystyczny system ocen równorzędnych daje gwarancję, że wyniki dostarczane przez akredytowane przez PCA jednostki oceniające zgodności są uznawane w Europie i na świecie.

Powrót