Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-14 13-09-2021

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-14 Akredytacja jednostek oceniających zgodność do celów uprawnienia przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego do działań w obszarze homologacji (projekt P4 wydania 3 z 13.09.2021 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

  • odwołanie do mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących homologacji,
  • nowelizację specyficznych wymagań programu w odniesieniu do działalności laboratoryjnej i inspekcyjnej,
  • metodykę dokumentowania wyników oceny przez PCA,
  • zasady prowadzenia nadzoru nad akredytowanym podmiotem,
  • uaktualnienie opisu kompetencji CAB w zakresie akredytacji laboratorium badawczego i jednostki inspekcyjnej.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 27.09.2021 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl  podając w temacie: DAB-14 projekt P4 wyd. 3.

Powrót