Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Projekt dokumentu DAB-09 28-12-2022

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-09 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych" (projekt P2 wydanie 4 z 14.12.2022r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAB-09 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w normie akredytacyjnej, tj. PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" i zmian uregulowań prawnych dotyczących testów urządzeń radiologicznych.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 20.01.2023 r. na adres: projektydokumentow@pca.gov.pl podając w temacie: DAB-09, projekt wyd. 4.

  • DAB-09 Projekt P2 wyd. 4 z 2022-10-28
    Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
  • DAB-09 - formularz uwag wyd. 2 z 2022-12-28
    UWAGI DO DOKUMENTU PCA – DAB-09 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących testy urządzeń radiologicznych, wyposażenia pomocniczego i monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych
Powrót