Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Porozumienie pomiędzy PCA i MON 13-06-2024

Polskie Centrum Akredytacji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej regulują wzajemne zasady współpracy. 7 czerwca br. porozumienie w tej sprawie podpisali Dyrektor PCA Lucyna Olborska i reprezentujący Ministra Obrony Narodowej -  Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji Mariusz Soczyński.

Porozumienie bazuje na dotychczasowych kontaktach jednostek, a ponadto wprowadza nowe obszary współpracy, jak: wymianę informacji na temat przepisów prawa i regulacji dotyczących prowadzonej działalności, a także szeroko rozumiane dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w obszarze akredytacji i nadzoru nad jednostkami oceniającymi zgodność, w szczególności realizującymi działania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Powrót