Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 436 14-06-2024

Komunikat nr 436 z dnia 14.06.2024 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS LOGISTICS Standard for auditing logistics services in relations to product safety and quality, wydanie 3.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3 programu certyfikacji IFS LOGISTICS Standard for auditing logistics services in relations to product safety and quality, które obowiązuje od dnia 1.12.2024 r.

Akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze programu certyfikacji IFS LOGISTICS powinny od dnia 1.12.2024 r. oferować i prowadzić akredytowaną działalność w odniesieniu do wymagań wydania 3 programu certyfikacji IFS LOGISTICS.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o rozszerzenie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania 3 programu IFS LOGISTICS.

Do wniosków o rozszerzenie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

 • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 3 programu IFS LOGISTICS oraz dokumentację systemu zarządzania uaktualnioną w wyniku wdrożenia postanowień programu,
 • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 2.3 do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 3 programu IFS LOGISTICS,
 • dowody szkoleń personelu w zakresie wydania 3 programu certyfikacji IFS LOGISTICS.

W przypadku braku rozszerzenia zakresu akredytacji w terminie i w obszarze jak powyżej, z przyczyn leżących po stronie jednostki certyfikującej, akredytowana działalność jednostki może dotyczyć wyłącznie zastosowania wydania 2.3 programu certyfikacji IFS LOGISTICS. Po wygaśnięciu zasadności prowadzenia działań w zakresie wydania 2.3 programu, akredytacja jednostki certyfikującej zostanie ograniczona/cofnięta w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Jednocześnie od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o udzielenie akredytacji (formularz FA-01 wraz z wymaganą dokumentacją) dla jednostek certyfikujących w obszarze wydania 3 programu IFS LOGISTICS. Akredytacja w ww. zakresie będzie udzielana na zasadach określonych w dokumencie DA-01 i programie akredytacji DACW-01, w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań wydania 3 programu IFS LOGISTICS.

 • Komunikat nr 436 z 2024-06-14
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS LOGISTICS Standard for auditing logistics services in relations to product safety and quality, wydanie 3.
 • FAC-01 wyd. 55 z 2024-06-14
  Załącznik do wniosku o akredytację jednostki certyfikującej wyroby
Powrót