Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 426 09-02-2024

Komunikat nr 426 z dnia 8.02.2024 r. w sprawie opublikowania dokumentu IAF MD 28:2023 "Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania" Polskie Centrum Akredytacji informuje, że IAF opublikowało dokument IAF MD 28:2023.

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania, wydanie 1, odnoszący się do akredytowanej działalności jednostek certyfikujących systemy zarządzania. Dokument ten ustanawia wymagania dla jednostek akredytujących oraz akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania w zakresie publikacji danych dotyczących akredytowanych podmiotów i organizacji certyfikowanych przez te podmioty. Na stronie internetowej www.pca.gov.pl dostępne jest polskie tłumaczenie tego dokumentu.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu:

 • PCA jest odpowiedzialne za zasilanie IAF Database danymi dotyczącymi akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarządzania w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17021-1;
 • akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania są odpowiedzialne za zasilanie IAF Database danymi dotyczącymi organizacji certyfikowanych przez jednostki.

Postanowienia dokumentu IAF MD 28:2023, jako dokumentu obowiązkowego, są obligatoryjne do stosowania przez wszystkie akredytowane jednostki certyfikujące system zarządzania i będą stanowiły element kryteriów ocen jednostek, realizowanych przez PCA  po dniu 26.10.2024 r. Ponadto, w toku realizowanych ocen, PCA będzie monitorowało zgodność przekazywanych przez jednostki danych do bazy IAF Database.

Działania akredytowanych jednostek certyfikujących systemy zarzadzania w zakresie uzupełnienia danych o akredytowanych certyfikacjach w IAF Database powinny zostać podjęte niezwłocznie, po przekazaniu przez PCA do jednostek drogą elektroniczną,  zaproszenia do uczestnictwa w bazie.

W myśl postanowień dokumentu IAF MD 28:2023, dopuszczona jest możliwość wyłączenia akredytowanego podmiotu w IAF Database, w całości lub w części prowadzonej działalności certyfikacyjnej, w oparciu o kryteria wskazane w dokumencie. W związku z tym, jednostki, które z uzasadnionych powodów nie mogą wypełnić całości lub części obowiązków wynikających z postanowień dokumentu IAF MD 28:2023, są zobowiązane do przekazania do PCA w terminie do 26.08.2024 r. pisemnego uzasadnienia dotyczącego wyłączenia i jego zakresu. Wyłączenie będzie możliwe po jego akceptacji przez PCA z uwzględnieniem przedstawionego przez jednostkę uzasadnienia.

 • iaf_md28_2023.pdf iaf_md28_2023.pdf
  IAF MD 28:2023
  Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania
 • Komunikat nr 426 z 2024-02-09
  Komunikat w sprawie opublikowania dokumentu IAF MD 28:2023 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania
Powrót