Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 408 01-09-2023

Komunikat nr 408 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS FOOD Standard dla audytowania zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości, wyd.8.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało 8. wydanie programu certyfikacji IFS FOOD Standard dla audytowania zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości, które obowiązuje od dnia 1.01.2024 r. (w obszarze realizacji audytów niezapowiedzianych - od 1.10.2023 r.).

Akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze programu certyfikacji IFS FOOD powinny: 

 • od dnia 1.10.2023 r. stosować przy realizacji audytów niezapowiedzianych postanowienia wydania 8. programu certyfikacji IFS FOOD;
 • od dnia 1.01.2024 r.:
  • oferować i prowadzić akredytowaną działalność w odniesieniu do wymagań wydania 8. programu certyfikacji IFS FOOD;
  • kontynuować akredytowaną działalność w odniesieniu do postanowień 7. wydania programu certyfikacji IFS FOOD - aż do wygaśnięcia możliwości prowadzenia działań w zakresie wydania 7. programu (dot. np. audytów rozszerzających zakres certyfikacji).

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o rozszerzenie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań 8. wydania programu IFS FOOD. Do wniosków o rozszerzenie zakresu akredytacji (formularz FA-01)  należy załączyć: 

 • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w 8. wydaniu programu IFS FOOD oraz dokumentację systemu zarządzania uaktualnioną w wyniku wdrożenia postanowień programu,
 • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 7 do certyfikacji w odniesieniu do wymagań 8. wydania programu IFS FOOD,
 • dowody szkoleń personelu w zakresie 8. wydania programu certyfikacji IFS FOOD.

W przypadku braku rozszerzenia zakresu akredytacji w terminie i w obszarze jak powyżej, z przyczyn leżących po stronie jednostki certyfikującej, akredytowana działalność jednostki może dotyczyć wyłącznie zastosowania 7. wydania programu certyfikacji IFS FOOD. Po wygaśnięciu możliwości prowadzenia działań w zakresie 7. wydania programu, akredytacja jednostki certyfikującej zostanie cofnięta w trybie określonym w dokumencie DA-01.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o udzielenie akredytacji (formularz FA-01 wraz z wymagana dokumentacją) dla jednostek certyfikujących w obszarze 8. wydania programu IFS FOOD. Akredytacja w ww. zakresie będzie udzielana na zasadach określonych w dokumencie DA-01 i programie akredytacji DACW-01, w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań 8. wydania programu IFS FOOD.

 • Komunikat nr 408 z 2023-08-31
  Komunikat w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących w obszarze programu IFS FOOD Standard dla audytowania zgodności produktu i procesu produkcyjnego w zakresie bezpieczeństwa i jakości, wyd. 8
Powrót