Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 406 27-07-2023

Komunikat nr 406 z dnia 27.07.2023 r. w sprawie akredytacji jednostek certyfikujących wyroby w zakresie programu IFS HPC Standard for auditing personal care and household products and processes compliance in relations to product safety and quality, wydanie 3.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że opublikowane zostało wydanie 3. programucertyfikacji IFS HPC, które obowiązuje od dnia 1.09.2023 r.

W związku z powyższym akredytacja jednostek certyfikujących w obszarze ww. programu certyfikacji będzie kontynuowana w odniesieniu do wymagań normy akredytacyjnej PN-ENISO/IEC 17065 oraz specyficznych wymagań wydania 3. programu IFS HPC,  według zasadokreślonych w programie akredytacji DACW-01.

Od dnia opublikowania niniejszego komunikatu, PCA przyjmuje wnioski o akredytację /uaktualnienie zakresu akredytacji jednostek certyfikujących w odniesieniu do wymagań wydania 3. programu IFS HPC.

Do wniosków o uaktualnienie zakresu akredytacji (formularz FA-01) należy załączyć:

  • udokumentowanie analizy zmian wprowadzonych w wydaniu 3. programu IFS HPC oraz dokumentację systemu zarządzania jaka uległa uaktualnieniu,
  • plan przejścia w udzielonych klientom certyfikacjach, z certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 2. do certyfikacji w odniesieniu do wymagań wydania 3. programu IFS HPC,
  • dowody szkoleń personelu w zakresie wydania 3. IFS HPC.

Od dnia 1.09.2023 r. akredytowane jednostki certyfikujące w obszarze wydania 2. programu certyfikacji IFS HPC, mogą oferować i prowadzić akredytowaną działalność po uzyskaniu uaktualnienia zakresów akredytacji z uwzględnieniem postanowień wydania 3.  programu certyfikacji IFS HPC.

Powrót