Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Aktualności

Komunikat nr 401 19-06-2023

Komunikat nr 401 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAB-13 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 4 programu DAB-13 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących badania pozostałości środków ochrony roślin na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych".

Zmiany wprowadzone w programie DAB-13 dotyczą:

  • dodania 7 nowych substancji do wykazu substancji czynnych (Załącznik nr 2 do dokumentu DAB-13), badania których urzędowe laboratoria powinny realizować w ramach kompetencji potwierdzonych w wyniku akredytacji;
  • przywołania aktualnej identyfikacji ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej;
  • przywołania aktualnego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych do celów przeprowadzania analiz, badań i diagnostyki laboratoryjnej w ramach produkcji w rolnictwie ekologicznym;
  • zmiany identyfikacji przewodnika SANTE;
  • wprowadzenia uszczegółowienia wymagań dotyczących uczestnictwa laboratoriów w programach badań biegłości;
  • uzupełnienia treści o definicje i doprecyzowania w celu zwiększenia transparentności postanowień programu.

Akredytowane laboratoria urzędowe realizujące badania na potrzeby kontroli urzędowych w odniesieniu do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych powinny rozszerzyć posiadane zakresy akredytacji o dodatkowe substancje czynne wskazane w załączniku nr 2 do DAB-13 w terminie do 1.01.2024 r. Rozszerzenie zakresów akredytacji powinno nastąpić w trybie zarządzania elastycznym zakresem akredytacji. 

PCA w ocenach w procesie nadzoru, realizowanych po wejściu w życie niniejszego komunikatu, będzie weryfikować i monitorować skuteczne wdrożenie przez laboratoria badań ww. dodatkowych substancji czynnych, w ramach posiadanych elastycznych zakresów akredytacji.

Brak wdrożenia ww. badań w terminie do 1.01.2024 r. będzie skutkował zawieszeniem udzielonej akredytacji na potrzeby kontroli urzędowych, procedowanym zgodnie z postanowieniami dokumentu DA-01. 

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 4 programu akredytacji DAB-13 zastępuje wydanie 3 z dnia 10.01.2022 r. i obowiązuje od dnia opublikowania.

Powrót